Jo

7-count jo kata

Jo suburi

Jo tori chudantsuki kotegaeshi

Jo tori chudantsuki shihonage omote

Jo tori chudantsuki kokyunage #1

Jo tori chudantsuki kokyunage #2

Jo tori chudantsuki kokyunage #3

Jo tori chudantsuki kokyunage #4

Jo tori chudantsuki sokumen iriminage

Jo tori chudantsuki wrist lock

Jo tori chudantsuki irimi #1

Jo tori chudantsuki irimi #2