Kotegaeshi

Aihanmi katatetori kotegaeshi ura

Shomenuchi kotegaeshi omote-ura

Suwari waza shomenuchi kotegaeshi

Ushiro tekubi tori kotegaeshi omote