Kaitennage

Aihanmi katatetori uchikaitennage #1 omote

Aihanmi katatetori uchikaitennage #1 ura

Aihanmi katatetori uchikaitennage #2 omote

Aihanmi katatetori uchikaitennage #2 ura

Shomenuchi uchikaitennage omote

Shomenuchi uchikaitennage ura

Shomenuchi sotokaitennage omote-ura

Suwari waza shomenuchi sotokaitennage

Ushiro tekubitori kaitennage omote-ura