Peter Van Marcke 2014

Huidige functie

Stafmedewerker Technology Enhanced Learning aan Karel de Grote Hogeschool

Studies

Secundaire opleiding
 • St.-Jan Berchmanscollege, Brussel
Hogere opleiding
 • 1988: Licentiaat in de Economische Wetenschappen, Vrije Universiteit Brussel
 • 1991: Aggregatie voor het Hoger Secundair Onderwijs, Vrije Universiteit Brussel
 • 1992: Bijzonder licentiaat in de Bedrijfsinformatica, Vrije Universiteit Brussel
 • 1996: Postacademische vorming in de Onderwijsprofessionalisering, Vrije Universiteit Brussel
Andere opleidingen
 • 1987 – 1998: Initiator, Jeugdsportbegeleider, Trainer B en Trainer A Aikido, Bloso, Landelijke Commissie voor Kadervorming
 • 1991 – 1992: Reserve Officier bij de Luchtmacht

Jobs

 • 1988 – 1989: Bureau Europa nv, diensthoofd Dossierbehandeling en Juridische Zaken Binnenlands Incasso
 • 1989 – 1990: Peugeot sa Crédit Belgium, Assistant Operations Manager
 • 1991 – 1992: Vrije Universiteit Brussel, wetenschappelijk medewerker, project “Organisatiestudie van de provinciale centrale administratie van de provincie Brabant inzake de informatisering van het provinciebestuur”
 • 1992 – 1993: AZ-VUB, Centrum voor Gezondheidseconomie en Ziekenhuisbeleid, wetenschappelijke staf directiedienst, project “Uitwerking van modellen voor een geïntegreerde ziekenhuisfinanciering”
 • 1993 – 1994: Vrije Universiteit Brussel, wetenschappelijk medewerker, project “Opzet en herstructurering van de Brabantse provinciale besturen in het licht van het interuniversitair onderzoek”
 • 1995 – 1997: Vrije Universiteit Brussel, assisterend academisch personeel – assistent informatica
 • 1997 – 2000: Koninklijk Atheneum Halle, leraar informatica en economie
 • 2000 – 2005: Katholieke Hogeschool Mechelen, lector informatica en economie
 • 2005 – 2014: Thomas More Mechelen, opleidingshoofd van de afdeling Informatiemanagement en multimedia
   Enkele realisaties tijdens deze opdracht:

   • Implementatie van het flexibiliseringsdecreet in de opleiding (2005)
   • Oprichting van het opleidingstraject Interactive Multimedia Design (2005)
   • Invoering van een semestersysteem in de opleiding (2006)
   • Oprichting van een avondopleiding Informaticamanagement en –systemen als vervolgtraject voor gediplomeerden graduaat informatica (2007)
   • Oprichting van een Business Intelligence Competence Center voor onderzoek en dienstverlening m.b.t. Business Intelligence (2008)
   • Invoering van een generiek beoordelingsbeleid (2010)
   • Oprichting van een practice enterprise ‘Designosource’ in de opleiding Interactive Multimedia Design (2011)
   • Herprofilering van de opleiding en invoering van afstudeertrajecten Business Intelligence, Multimedia Design en Webdevelopment (2012)
   • Invoering van studiewijzers, een nieuw competentieprofiel en portfoliowerking (2013)
 • 2014 – 2015: Sint-Norbertusinstituut Duffel, pedagogisch directeur 2e en 3e graad en Se-n-Se
 • 2015 – heden: Karel de Grote Hogeschool, beleidsmedewerker en project manager Technology Enhanced Learning. In this position I’m looking to
  • empower educational teams and students by means of technology enhanced learning
  • assist educators through technology projects and communication tools facilitating more effective learning
  • coach professors and students about using technology in the learning process

Sociale engagementen

 • Lesgever Aikido
 • Voorzitter van aikido vereniging Antwerpen Aikikai fv
 • Voorzitter van buurtcomité Kerseleerveld fv